Bevar naturbarnehagen!

Folk må føle at de har reell frihet til å velge og at bydelens tjenester er gode, skriver Jon Julius Sandal i Aften Bydelen 8.12.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Huken naturbarnehage

Huken naturbarnehage

Bydelsdirektør Helge Jagmann i bydel Grorud har et flott innlegg i Aften 30. november. Han beskriver utfordringene der ressurssterke personer flytter ut av bydelen og mer ressurssvake flytter inn. Han nyanserer bildet der mediene har skapt et bilde av Groruddalen som en getto. Sannheten er at innad er også Groruddalen mangfoldig. For å motvirke den negative utviklingen ønsker Jagmann å sette i gang tiltak som vil bedre levekårene for de mest vanskeligstilte, samtidig som han vil foreslå tiltak som vil gjøre det mer attraktivt for ressurssterke personer å bosette seg i bydelen. Dette mener jeg er helt riktig om vi skal lykkes med å snu utviklingen. Folk må føle at de har reell frihet til å velge og at bydelens tjenester er gode. Derfor er det merkelig at Jagmann i sitt budsjettforslag vil legge ned noen av bydelens viktigste møteplasser og tjenester, som fritidsklubben på Kalbakken, flerbrukssenteret på Romsås og bydelens små barnehager. En av disse små barnehagene er bydelens stolthet, Huken naturbarnehage. De små barnehagene er faktisk et slikt tiltak som gjør at også ressurssterke personer ønsker å bli boende på Grorud.

Avstanden mellom ord og handling kan noen ganger være stor.

Jon Julius Sandal,
leder i Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**