Politikerne må involvere seg i barnehagen

Grorud Venstre er bekymret over situasjonen i bydelens store basebarnehager og vil gi foreldre og ansatte større innflytelse. Dette krever at bydelens folkevalgte politikere må involvere seg i barnehagen igjen, skriver Jon Julius Sandal i Akers Avis Groruddalen 8. desember 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Julius Sandal

Jon Julius Sandal

Det er en opprørende historie fra en mor vi fikk lese i Akers Avis Groruddalen 26. november om situasjonen i Bydel Groruds store basebarnehager og hvordan foreldre er blitt behandler av bydelens barnehageledelse.

For meg er dette ikke noe nytt. Jeg har prøvd å gjøre oppmerksom på barnehagenes håpløse situasjon i flere år uten å bli hørt. Blant annet tok jeg opp saken i Oppvekstkomiteens åpne halvtime 12. juni 2008, der jeg ba oppvekstkomiteen om å følge opp forholdene i de store basebarnehagene. Dette ble aldri gjort. Nå kan jeg bare håpe at Oppvekstkomiteen åpner opp øynene og gjør den jobben de er satt til å gjøre.

Grorud Venstre mener at det er viktig at barnehageutbyggingen ikke skal gå på bekostning av kvalitet og sikkerhet i barnehagene. Vi har hele tiden vært i mot den ensidige satsningen på store barnehager og utvidelsen av barnegrupper utover bemanningsnormen.

Vi mener det skal være mangfold, kvalitet og valgfrihet i tilbudet. For oss har det også vært viktig at foreldre som har barnet sitt i barnehagen skal bli hørt når ting ikke fungerer som det skal. Dette i tråd med barnehageloven.

Grorud Venstre var i mot vedtaket om avvikling av eierrepresentasjonen i barnehagenes samarbeidsutvalg slik det sosialistiske flertallet i bydelsutvalget gikk inn for høsten 2007 da de valgte å stemme seg selv ut av samarbeidsutvalget på oppfordring fra bydelsdirektøren. Konsekvensen av dette ser vi nå. Venstre har hele tiden kritisert dette vedtaket og vil arbeide for å få samarbeidsutvalget med politisk representasjon på plass igjen.

Grorud Venstre ønsker større mangfold og pedagogisk selvstendighet i barnehagene, og å gi foreldrene mer innsyn og innflytelse. Dette mener vi er en forutsetning for å heve kvaliteten i bydelens barnehager.

Alle involverte parter skal ha lik mulighet til å påvirke innholdet og hvordan barnehagene organiseres. Det er i møtet mellom ansatte, brukere og folkevalgte at en finner grunnlaget for forbedringer av det kommunale tilbudet. Det betyr at også politikerne må på banen og involvere seg direkte i barnehagen.

Jon Julius Sandal
leder i Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**