Budsjettdebatt i Bystyret i dag

Alle partiene legger i dag fram sine budsjettforslag til votering i Bystyret. Jon Gunnes legger i sin tale stor vekt på nøkternhet i budsjettarbeidet, og at vi ikke kan bruke penger vi ikke har. Han uttrykker bekymring for den pengebruken de rødgrønne legger opp til, – og at det kan bli en smertefull opprydding i ettertid. Les hele talen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Budsjettale 2010-12-09

Jon Gunnes

Foto: R Sollied

Venstre er meget godt fornøyd med å legge frem budsjettforslag sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre viser med dette en stor vilje til å samarbeide for å kunne være med på utformingen av Trondheims politikkområde i fremtiden.

Innretningen på budsjettforslaget for neste år og i økonomiperioden de neste 4 år er NØKTEREN med en klar prioritering av de som trenger kommunale tjenester best.

Folk flest trives i Trondheim, men det er klare forbedringspotensialer. Vi mener vårt budsjettforslag viser en retning med klar sosialliberal ideologi. Vi må ha bedre tilbud til de dårligst stilte og større bruk av brukerfinansierte tjenester er nødvendig. Men alltid en betalingsordning som er inntektsbasert. Jeg trodde dette også var en sosialdemokratisk politikk, men kan ikke se så mange spor i de rødgrønnes forslag.

Balanse er et krav i alt budsjettarbeid. Vi må bli flinkere til å bruke pengene når vi vet at vi har dem. Venstre mener derfor at utbyttepolitikken i våre bedrifter og kraftfondet må legges om på sikt. I dag selger vi "skinnet før bjørnen er skutt". Dette kan få store utslag hvis prognosene ikke blir slik vi tenkte det. Det kan bli nye finanskriser!

Bystyret som arbeidsgiver må ha store forventninger til en organisasjon som Trondheim kommune. Norge har verdens best utdannede byråkrater og Trondheim er helt sikkert ikke noe unntak. Vi har meget høyt utdanningsnivå på våre ansatte innefor forvaltning, planlegging og tjenesteyting. Da er det lov å stille krav om å bli ennå mer effektiv og rett og slett få mer ut av hver krone.

Venstre samarbeider med de rødgrønne og KrF om miljøpakken i Trondheim. Venstre er opptatt av at resultatene av en til dels brukerfinansiert pakke må bli synlig for trafikkantene fra dag en. Vi er særlig fornøyd med at prisen på månedskortene på buss og trikk senkes med 100 kroner neste år.

Jeg må til slutt få kommentere de rødgrønnes forslag til budsjett. Yngve Brox har påpekt engangspenger som er lagt inn i driftsbudsjettet og avdragstider som er forlenget. Oppryddingsarbeidet de påfølgende år med et slikt overforbruk kan bli katastrofale. Jeg håper de rødgrønne ikke bare trekker på skuldrene og ser for seg økning av eiendomsskatten som deres redningsplanke. Eller har dere tenkt å overlate roret til andre etter valget?

Replikker:
•For tre år et halvt år siden så lovte alle partier at vi skulle bygge 6 flerbrukshaller i perioden. Det ble tre. Fortsatt mangler Åsveien, Spongdal og Utleira. Dette vil Venstre reparere på. Men de rødgrønne går langt utover dette i sine lovnader. Vi skal gjerne støtte opp om disse prosjekten hvis økonomien er på plass. Både til bygging og drift. Foreløpig ser jeg for meg halvferdige haller uten aktivitet. Er det nye luftslott som loves?

•De rødgrønnes forslag til budsjett betyr en omorganisering av dagtjenestetilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen sier klart at dette vil medføre et dårligere tilbud for enkeltbrukere og videre konsekvenser er ikke utredet. Dagens vedtak med budsjettkutt og blankofullmakt til omorganisering viser lite respekt for brukerne, og dessuten – har man virkelig lov til å gjøre det på denne måten?

•Staten ber om at Trondheim bosetter 30 mindreårige flyktninger neste år. Budsjettforslaget deres går på 15. Hvorfor kan ikke Trondheim ta i mot 30. Dette handler ikke om penger en gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**