Fylkeskommunen må ta personvernet på alvor!

Datatilsynet har i sin kontroll i juni 2010 hos Nordland fylkeskommune avdekket en rekke graverende regelbrutt på personopplysningsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg i debatten: Sak 126/10 Oppretting av IKS – drift av VIGO – evt. samarbeid om skoleadministrative systemer (SAS)

Samarbeidet om inntak og fagopplæring VIGO har eksistert i mange år. Dette samarbeidet mellom 19 fylkeskommunene har ikke vært tilstrekkelig formalisert til at styret kunne ivareta de funksjonene en har som avtalepart og databehandler. Datatilsynet har i sin kontroll i juni 2010 hos Nordland fylkeskommune avdekket en rekke graverende regelbrutt på personopplysningsloven.

Frem til i dag er det lagret personopplysninger på opptil 1,4 mill elever siden oppstarten i 2003. Datatilsynets anmerkning: Det er ikke grunnlag for slik omfattende lagring i henholt til personopplysningsloven §28.

Fylkeskommunen har ikke ivaretatt sin informasjonsplikt til registrerte lovbrudd mot §15.

SSB innhenter rapport for utdanningsdirektoratet på identifiserbart grunnlag, herunder personnummer. Det har vært uklarheter i forhold til behandlingsgrunnlag og hvordan informasjonen behandles videre.

Det denne rapporten også oppdekker er at Lånekassen kan innhente opplysninger, ikke bare om søker eller lånetaker, men også lånetakers ektefelle, samboer eller forsørger. Dette skjer lovlig etter "Lov om utdanningsstøtte §23 første ledd". Jeg trodde at studielån var en personlig sak og er dermed sjokkert over denne oppdagelsen. Spørsmålet er om lånesøkerne og ektefeller, samboer eller forsørger blir informert.

see no evil hear no evil speak no evil

Foto: microsoft

Det kan virke som om personvernkampen er tapt. Stort sett er Nordmenn for godtroene. Som oftest hører jeg "Jeg gjør jo ikke noe gale, derfor kan det være det samme" . Samfunnsutviklingen går mot en mer omfattende registrering av data. De utveksles i stadig større grad mellom ulike offentlige og private organer i Norge og over landegrensene. Satsingen på IT gjør det mer og mer utfordrende, men samtidig viktigere å ivareta personvernhensyn. Det er også Venstres påstand at Datalagringsdirektivet er den største utfordringen for personvernet.

Nordland fylkeskommune ønsker å være en aktiv deltaker i den offentlige debatten om personvern. I en uttalelse oktober 2009, ført av undertegnede, oppfordret Fylkestinget personvernkommisjonen å følge opp personvernets problemstilling for å sikre den enkelte individs datatrygghet.

Venstres håp er at personvernet til elever blir ivaretatt på en bedre måte enn før i det nye IKS og denne selskapsavtalen og jeg oppfordrer fylkeskommunen om å holde fokus på personvernsikkerheten.

Franziska Wika
Fylkestingsrepresentant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**