Løser “vikingkampen”

Statsråd Tora Aasland (SV)har satt Vikingskipene på vent på ubestemt tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Usikkert.Statsråd Tora Aasland (SV)har satt Vikingskipene på vent på ubestemt tid.Usikkerheten er for stor når det gjelder hvorvidt skipene og andre skjøre gjenstander vil tåle en flytting til et eventuelt nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika. Den klokeste beslutningen statsråden nå kan ta er derfor ikke å utrede saken ytterligere men å la vikingskipene bli hvor de er.Vikingskiphuset og og skipene hører dessuten sammen og vil passe flott inn når Bygdøy skal utvikles som natur og folkepark. Bygdøy har landets rikeste flora,geologi i verdensklasse og et meget rikt fugleliv. Det tilsier at dette sårbare naturlandskapet ikke er stedet å plassere nye bygningsmasser som krever bymessig infrastruktur. Kulturhistorisk museum bør derfor bygges i Bjørvika.Med en slik beslutning tilfredsstilles det store flertall som vil at skipene skal forbli på Bygdøy; samt Oslobenken på Stortinget og et bredt flertall i Oslo Bystyre som vil ha nytt Kulturhistorisk museum i Bjørvika.

Anne-Lise Bergenheim leder i Frogner Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**