Program 2011 – førsteutkast

St. Hanshaugen Venstre presenterer førsteutkast til lokalt valgprogram 2011. Last ned førsteutkastet her (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Programkomiteen i St. Hanshaugen Venstre har bestått av komitéleder Karl Arthur Giverholt, BU-representant Torkild Strandvik, lokallagsleder Jan-Petter Holtedahl, styremedlem Tone Ringen, Hilde Vestrheim og Eva Ekroll. I tillegg har flere kommet med innspill til programprossessen, blant andre bydelens eldreråd og ungdomsråd, samt en rekke borgere vi har møtt på stand.

Programkomiteen har lagt vekt på å presentere en positiv visjon for St. Hanshaugen, med miljø, kultur, sosialomsorg og samferdsel som viktige satsningsområder. Programutkastet inneholder også St. Hanshaugen Venstres foreslåtte politikk for barnehager, seniorer og ungdom. Nå trenger vi din hjelp til å gjøre programmet enda bedre før det skal vedtas på lokallagets årsmøte i slutten av januar.

Som medlem av St. Hanshaugen Venstre eller innbygger på St. Hanshaugen, vet du best hva som bør prioriteres i det lokale programmet. Programkomiteen ønsker et bredt forankret program, og inviterer derfor alle som er interessert til å komme med generelle eller spesifikke endringsforslag. Innspill kan sendes til [email protected] innen 10. januar 2011. Dersom du har konkrete forslag til endringer er det fint om du skriver hvilken side og linje i utkastet det gjelder.

Sammen gjør vi St. Hanshaugen til en levende og fremtidsrettet bydel!

Last ned førsteutkastet her (pdf).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**