NAV skal ta personvernet på alvor

NAV kan få utlevert opplysninger om telefon- og internettbruk som selv politiet må søke om å få innsyn i. Dette er i beste fall en glipp som må rettes opp. I verste fall er det et uttrykk for at regjeringen er bevisstløs i personvernsspørsmål. Post- og teletilsynet (PT) har slått alarm etter at det er oppdaget at NAV i motsetning til alle andre fritt kan kreve opplysninger om trygdedes telefon- eller internettbruk. Selv politiet må søke PT om tilgang til slike opplysninger og må da grunngi det i hvert enkelt tilfelle.. Det er en såkalt «lovteknisk presisering» i trygdeloven som har gitt NAV de nye mulighetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil be regjeringen om en forklaring på hvordan det har vært mulig å gi NAV en slik rettighet. Men her er det noe galt uansett. Prinsipielt må det være slik at NAV ikke skal ha tilgang til slik datatrafikk. Dersom regjeringen ville gi slik tilgang, oppfatter vi det slik at Stortinget er lurt. For dette er ikke en mindre teknisk justering av loven. Trygdeloven skal ha tydelig respekt for sensitive personopplyninger og personvern.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**