Skattefritak på fredede bygninger

Tidligere statssekretær for Venstre i Justisdepartementet, nå riksantikvar, Jørn Holme mener at fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi bør fritas for eiendomsskatt. Nå sender han brev til alle landets kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årsaken til at Riksantikvaren sender ut brevet til kommunene er at hjemmelen i eiendomsskatteloven til å frita slike bygninger for eiendomsskatt er lite kjent både hos kommunene og eierne. — Eiere av fredede og verneverdige bygninger legger årlig ned et fysisk og økonomisk krevende arbeid i vedlikehold av vår kulturarv. Dette gjelder under 1 prosent av den samlede bygningsmasse, og inntaksfrafallet for kommunene vil derfor være marginalt. Men et slik fritak vil kunne bety mye for den enkelte eier og motivere til godt vedlikehold, sier Holme. Riksantikvaren mener at gode vilkår for eiere av fredede og verneverdige bygninger vil være en god investering i framtidig verdiskapning for kommunene ettersom den eldre bygningsmassen ofte er viktige både for kommunenes identitet og for kommunene som reise- og turistmål. Også eiendommer som kommunene selv har regulert til bevaring bør omfattes av et slikt fritak, understreker Holme.

Det finnes en lite kjent hjemmel for slikt fritak i eiendomsskatteloven § 7 se: HER

Oslo (NTB)

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**