Vi må satse på kollektivtrafikken

Et omfattende togkaos, det faktum at regjeringen svikter Ruteplan 2012, og at det er spådd ny kald vinter er noen av grunnene til at Venstre vil styrke jernbane- og kollektivbudsjettet med totalt 1,2 milliarder kroner ut over det som de rødgrønne har foreslått i statsbudsjettet for 2011. Venstre mener at det er behov for et krafttak langt ut over regjeringens satsing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre forslår at det opprettes en post på statsbudsjettet på 150 millioner til neste år, med plan om opptrapping, for planlegging, investering og drift av kollektivtrafikk i de store byene. Dette gjør vi fordi kommunene selv ikke har kapasitet til å holde tritt med befolkningsveksten, og vi har som mål at veksten i trafikken skal tas kollektivt. Vi mener staten må inn finansielt, men at ansvaret og organisering fortsatt skal ligge lokalt.

Med en økning i kollektivsatsingen vi unngå at kollektivselskapene må øke prisene, og at de store byene kan igangsette prosjekter de ellers ikke ville ha klart å finansiere selv, som for eksempel bybane i Stavanger og Bergen, Fornebubane i Oslo og Akershus, og ny t-banetunnel i Oslo. Det skal lønne seg både tidsmessig og økonomisk å velge miljøvennlig transport som buss, trikk og bane, og da må vi som politikere tilrettelegge for nettopp dette. Venstre vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. Vi må legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av landet der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. Derfor foreslår Venstre en milliard kroner mer til jernbane, 100 millioner mer til belønningsordningen for kollektivtrafikk og en egen belønningsordning for sykkel på 50 millioner.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**