Sponsing av læremateriell i skolen

Venstre reagerte kraftig på at FAU-ene i Moss ser seg nødt til å kjøpe inn materiell til skolene. Derfor fremmer Venstre en interpellasjon om dette i bystyrets møte 13. ev 15. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Interpellasjonen lyder som følger:
Det har kommet fram i media at FAU ved ulike skoler gjør innkjøp av undervisingsmateriell til bruk for skolen.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Etter Venstres oppfatning er dette i strid med gratisprinsippet i skolen. Det er bystyrets oppgave å bevilge penger til undervisingsmateriell i skolen. Venstre forstår at FAU ønsker å bidra og at rektorene takker ja eller forespør når bystyret ikke evner å prioritere tilstrekkelig penger til slikt materiell i skolen. Likevel mener Venstre at dette ikke er en akseptabel praksis.

Når i tillegg leder i SOK, i følge Moss Avis, mener dette er en akseptabel løsning gitt dagens budsjettrammer, gir det inntrykk av at styringsflertallet gjennom sine budsjettrammer har lagt til grunn en praksis hvor det blir opp til FAU og andre å bidra til tilstrekkelig undervisingsmateriell i skolen. Det tar Venstre sterk avstand fra.

Dersom dette prinsippet overføres til andre tiltak og tjenesteområder, vil det kunne åpne for at private sponser egne lærere på enkeltskoler eller ekstra sykepleiere på enkelte sykehjem.

Venstre har derfor følgende spørsmål til ordføreren:
Mener ordføreren at det er riktig at private sponser skolene med undervisingsmateriell eller mener ordføreren at dette ikke er i tråd med gratisprinsippet i skolen og i stedet er noe bystyret er ansvarlig for og skal bevilge til over de årlige budsjetter?
Hva mener ordføreren må gjøres for å klargjøre hvilke kjøreregler som gjelder for dette i skolene i Moss?

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Venstre

Venstre har sammen med H, KrF og uavh tatt med en styrking av læremidler i skolen i vårt felles budsjettforslag for 2011 – styringsflertallet (Ap, SV, Rødt, uavh) har ikke gjort det.
Oppslag om FAU-innkjøp på moss-avis.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**