Furukollen truet av nedleggelse – Venstre reagerer

Venstre vil sikre helse- og omsorgstilbud drevet av ideelle organisasjoner. Det sier Venstres landsstyre i en uttalelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Flere ideelle instituasjoner innen rehabilitering, rus og psykiatri står i fare for å bli lagt ned som følge av tapte anbudskonkurranser, deriblant Furukollen på Årnes.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

— Det er stor bekymring landet over i forhold til disse typer institusjoner og at de nå får en fullstendig rasering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Har sagt opp 20 plasser
Blant de som er truet av nedleggelse er stiftelsen Furukollen Psykiatriske senter på Årnes. Helse Sør-Øst har besluttet ikke å fornye sin avtale med Furukollen psykiatriske senter på Årnes i Akershus, og har sagt opp 20 plasser ved senteret.

Det kan bety kroken på døra for Furukollen og tap av 100 arbeidsplasser.

Venstre reagerer
— Venstre frykter at en nedleggelse av disse institusjonene er et utslag av en politisk ideologi om at helse- og omsorgstjenester utelukkende skal leveres av det offentlige. Venstre krever nå at regjeringen tar grep som sikrer de ideelle institusjonene en forutsigbar drift, sier Venstres landsstyre.

Landsstyret vedtok i desember en uttalelse som tar opp nedleggelsen av en rekke private, ideelt drevne helse- og omsorgstilbud.


Uttalelse: Vil sikre helse- og omsorgstilbud drevet av ideelle organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**