Møte med grupper som ikke er blitt hørt

Grorud Venstre møtte brukere av Flerbrukssenteret på Romsås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

I Grorud Venstre mener vi at bydelsdirektørens innsparingsforslag om bl.a. å legge ned flerbrukssenteret på Romsås er både kortsiktig og uklokt. Tilbudene for bydelens eldre er allerede begrensede, og flerbrukssenteret er derfor viktig for å gi et tilbud både til de som er målgruppen for dagsenteret og for eldre generelt på Romsås. Mest av alt reager Grorud Venstre på mangelen av dialog og medbestemmelse mellom administrasjonen og de som blir rammet av kuttene. I Venstres mener vi at de gode løsningene finnes i samarbeid mellom brukere og det offentlige.

Les mer i Bjørn Smestads blogg: Møte med grupper som ikke er blitt hørt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**