Kan vi godta et etnisk overgrep i Norge

Vi har nå i høst fått betydelig økt fokus på den vanskelige situasjonen som den sørsamiske reindrifta er i. Etter at jeg nå i tre år har hatt som oppgave å lede områdestyret for reindrifta i Nord-Trøndelag, må jeg bare konkludere med at det var på høy tid at denne vanskelige situasjonen faktisk får oppmerksomhet i samfunnet, skriver fylkesstyremedlem Hans Martin Storø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hans Martin Storo

Foto: Hilde Holmquist

Etter min vurdering må derfor den nye folkeaksjonen «La bygdene leve, Jens», være det siste desperate forsøket på å få presset fram tiltak som kan forhindre den katastrofale situasjonen som den fåtallige sørsamiske urbefolkningen nå står overfor.

Den sørsamiske urbefolkning er en minoritet i minoriteten. De er få i antall, bor spredt over et stort geografisk område, har stått overfor et assimileringspress igjennom mange generasjoner, og de har et ungt skriftspråk, slik at det meste av kulturhistorien videreføres med muntlige overleveringer, mener Storø.

Les hele saken i Namdalsavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**