Møteplan for Nordland Venstre 2011

Styret i Nordland Venstre har satt datoer for styresamlinger, venstresamlinger og årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


<---- til organisasjon
Klikk her for aktivitetsplan – styremøter og referater

Januar:
31. Utsendelse av årsmøtepapirer fra styret

Februar:
11. Styremøte i Bodø
12. — 13. Årsmøte og Nominasjonsmøte
21. – 24. Fylkesting på Fauske.

Mars:
11. Styremøte i Bodø
12. – 13. LPN samling i Bodø

April:
1. – 3.. Landsmøte i Venstre, Trondheim
11.- 14. Fylkesting på Fauske

Mai:
27. Styremøte i Bodø
28. – 29. LPN samling i Bodø

Juni:
6. — 9. Fylkesting på Mo i Rana.

September
12. VALGDAG
13. Styremøte, e-møte ifm valgresultatet
24. – 25. Styremøte i Bodø

Oktober:
8. – 9. Kommunalkonferansen i Venstre
10. – 13. Fylkesting i Bodø

November:
19. – 20. Styremøte i Bodø

Desember:
5. – 8. Fylkesting i Bodø

Februar 2012
11. – 12. Årsmøte i Nordland Venstre

I mellom de planlagte styremøtene vil arbeidsutvalget jobbe. Det vil også bli arrangert styremøter pr telefon eller nettkonferanser mellom de som er satt opp i møteplanen.

Møteplan 2012
ARKIV:
Møteplan 2010
Møteplan 2009
<---- til organisasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**