Nedleggelse er et dårlig signal

Bydelsdirektør Helge Jagmann i bydel Grorud har et innlegg i Aften Aften tirsdag 30. november. Jagmann skal ha ros for å nyansere bildet av Groruddalen og bidra med fakta i en debatt som dessverre er preget mer av fordommer enn av kunnskap, skriver Lars Olav Fosse i et leserinnlegg 15.12.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lars Olav Fosse

Lars Olav Fosse

Jagmann er opptatt av å beholde de ressurssterke både i bydelen og i Groruddalen generelt. Men dersom Jagmann ønsker å beholde de ressurssterke må han ikke samtidig foreslå å nedlegge et tilbud som den samme gruppen verdsetter meget høyt, nemlig Huken naturbarnehage. Grorud Venstre har jobbet utrettelig for å få bydelsutvalget til å snu i denne saken. Innsparingspotensialet ved å legge ned Huken — angivelig 0,9 årsverk — er minimalt, men signalet som sendes ut er veldig klart. Bydel Grorud legger ned et kvalitetstilbud og satser utelukkende på de store barnehagene. Bruk kreativiteten din bydelsdirektør til å finne rom i et trangt budsjett til å videreføre Huken og bruk deretter energien til å fortelle om hvilket flott tilbud dette er.

Hovedproblemet når det gjelder utflytting av ressurssterke fra Groruddalen er fordommer, særlig blant ressurssterke etniske nordmenn som ikke selv har bakgrunn fra Oslo. De vet lite om hvilke kvaliteter som finnes i dalen og ender opp i bydel Østensjø eller Nordre Aker. En ting denne gruppen ser veldig mye på er skoleresultater. Her kan Jagmann vise til Grorud skole hvor 5. klassingene er best i Oslo i både lesing og engelsk! Generelt har bydelen gode skoler, men det er ikke sikkert de ressurssterke du gjerne vil lokke til bydelen Jagmann, er klar over dette. Få frem suksesshistoriene!

Skal flere ressurssterke lokkes til bydelen og til Groruddalen generelt, må det være attraktivt å bosette seg der. Gode bomiljø er viktig her. En indrefilet som nå er i ferd med å gjøres tilgjengelig takket være blant annet Venstres utrettelige innsats, er området hvor Huken pukkverk ligger i dag. Her bør bydelens innbyggere involveres i diskusjonen om hva dette område nå skal brukes til. Friluftsliv og idrett, for eksempel gjennom en utvidelse av Lillomarka skipark, bør være en naturlig del, men området er så stort at det bør vurderes å også bygge boliger i området. De ressurssterke du ønsker å lokke til deg bydelsdirektør, er desperate etter rekkehus som det er stor mangel på i Oslo. Området helt inne i marka er perfekt til dette. Et tilsvarende prosjekt i bydel Grorud er Lillogrenda hvor undertegnede flytter til i august. Disse rekkehusene har virkelig blitt revet vekk. Bildet er langt fra entydig slik Jagmann påpeker, men endring i flyttemønstrene i Groruddalen kommer heller ikke av seg selv.

Lars Olav Fosse
Grorud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**