Kunsten å svelge kameler

Også Høyre må finne seg i å svelge kameler, etter at de var med på å vedta 278 mill til skoleutbygginga, sier Brita Kleven Thorsvik fra Venstre, etter kommunestyret på mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I kommunens økonomiplan er det lagt inn en økning av inntektene fra eiendomsskatt slik at inntektene fra og med 2012 er på 25 mill, etter at boligene blir retaksert i 2011. Det er også vedtatt at hele ordningen med eiendomsskatt skal tas opp til vurdering og diskusjon i løpet av neste halvår.

I Venstre er vi enige med Høyre i bekymringene for kommunens økonomi – ikke minst på grunn av den store økningen i lån som i hovedsak skyldes skoleutbygginga. At renter og avdrag er økt fra 33 mill i 2005 til budsjettert 62,8 i 2012, må være en hodepine også for vår nye rådmann. Når vi også vet at alle lån har en nedbetaling på 40 år er det opplagt at dette får følger for drifta av kommunen i mange år framover. – Jeg ser med gru på hvordan en evt. renteøkning vil slå ut, sier Brita Kleven Thorsvik

Det blir da mer enn merkelig, at Høyre får seg til å stå i kommunestyret å snakke om realismen i budsjettet, samtidig som partiet stemmer imot økte inntekter av eiendomsskatt. Hvor vil Høyre skaffe disse pengene? Eller hvilke områder er det som har for mye penger til drift, dersom svaret er ytterligere nedskjæringer?

Det er også underlig at Lasse Hegge (H) kan kritisere kommunestyret for ikke å ha lyttet til forslag fra tidligere rådmann som ville ha forbedret situasjonen. Mener Høyre at vi skulle lagt ned grendeskoler slik rådmannen foreslo? Og mener Høyre at vi skulle ha økt eiendomsskatten allerede fra 2011 slik rådmannen ønsket? Eller mener Høyre at kommunestyret (inkl. H) skulle ha stått på rådmannens syn fra 2007 om at det knapt var bærekraftig å ta opp et lån til skoleutbygging/renovering på 157 mill?

Ja takk begge deler, gjelder ikke i kommuneøkonomien for tiden. – Når flertallet ville ha en dyr skole må vi alle finne oss i at realismen i økonomiplanen er syltynn, selv med økte inntekter fra eiendomsskatten. Venstre mener at også Høyre må ta ansvar for at de har vært med å vedta en dyr skoleutbygging – og starte treningen med å svelge kameler! Vi som ikke ønsket en så dyr løsning har allerede svelget en stor eiendomsskatt-kamel. Den smakte ikke godt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**