Nominasjonskomiteens forslag klart

Nominasjonskomiteen i Vestre Aker Venstre har nå lagt frem sitt forslag til liste ved valget til bydelsutvalget neste år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nominasjon til bydelsvalget i Vestre Aker bydel
INNSTILLING FRA NOMINASJONSKOMITEEN

Nedenfor er nominasjonskomiteens innstilling til Venstres valgliste til bydelsvalget i Vestre Aker bydel i 2011.

Nominasjonskomiteen har hatt møter med alle de øverste kandidatene og hatt dialog med alle som står på listen. Vi har jobbet tett sammen i høst og hatt 7 arbeidsmøter. (inkludert et møte med Oslo Venstre).

Vi har valgt å vise at vi har en ambisjon om 3 personer fra Venstre i BU — dette gjør vi ved å forhåndskumulere de tre øverste på listen.

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste:

1. Terje Bjøro *
2. Mona Grønlie *
3. Anne Hollerud *
4. Håkon Riekeles
5. Astrid Seeberg
6. Christian Herzog
7. Anette Coucheron
8. Siri Sjøgren
9. Rolf Johan Grieg-Halvorsen
10. Mehmet Akkøk
11. Grethe Bøe
12. Svein Chr. Valen
13. Trond Boe-Tangen
14. Finn P. Reinholt
15. Sriskanthan Kanagavale
16. Jon Erland Madsen
17. Ingvild Boe Hornburg
18. Karen Bjøro
19. Sunniva Skjeggestad
20. Hans Kristian Voldstad

* Kandidater i uthevet skrift er foreslått som forhåndskumulerte. Etter valgloven er det adgang til å forhåndskumulere inntil fire kandidater.

Undertegnede er villig til å gå inn som "vara" dersom noen skulle falle bort fra listen innen valget neste år.

Komiteen har forøvrig bestått av Finn P. Reinholt og Siri Sjøgren, med Trond Boe-Tangen som vara. Christian Herzog var opprinnelig varamedlem til komiteen, men trakk seg fra vervet da hans samboer Mona Grønlie ble foreslått som kandidat på kumulert plass.

Med vennlig hilsen
Nominasjonskomitéen i Vestre Aker Venstre,

Kari Holmen /s/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**