Wikileaks: Ambassade først i 2020

– Hvis det stemmer at amerikanerne har utsatt byggingen av ny ambassade i ti år, må Husebyskogen vurderes på nytt, sier Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ola Elvestuen på TV2

Foto: TV2

Nettstedet Wikileaks har lagt ut dokumenter som viser at USA har lagt planene om nytt ambassadebygg i Oslo på is. Årsaken skal være mangel på penger til byggingen. Ifølge de offentliggjorte dokumentene kan byggingen bli utsatt helt til 2020.

Aftenposten: USA Førte alle bak lyset i ambassadesaken

Ola Elvestuen mener dette endrer forutsetningene som lå til grunn da et flertall i Oslo bystyre gikk inn for ambassadeplanene ved behandling av reguleringsplanen for Husebyområdet på Oslos vestkant.

— Fra Venstres side mener vi det er feil å bygge ned dette området, som bør forbli et grøntareal. Har vi mulighet for å gå videre med det vil vi selvfølgelig gjøre det, sier Elvestuen til NRK Østlandssendingen.

Etter at reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret, ble det gitt rammetillatelse til bygging av ny ambassade. Denne tillatelsen er gyldig i tre år, og løper ut i juni 2013. Først når rammetillatelsen bortfaller, kan bystyret eventuelt regulere området til friområde igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**