Alle elever i ungdomsskolen får PC

Stor dag for skolesktoren i kommunestyret: 500 000 kroner til elev PC’er.
– Det var veldig hyggelig at det var mulig å få flertall for en offensiv datastasing, sier gruppeleder i Venstre Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Samtlige elever i ungdomsskolen kan i 2011 regne med å få tildelt egen PC.
Det var Jan Midtskogen (Ap) som tok opp forslag om dette i kommunestyrets budsjettdebatt fredag. Venstre fulgte opp og fikk etterhvert støtte også fra H og Frp, mens Sp mente at en slik bevilgning var unødvendig.

Runolv Stegane

Foto: Rune Nikolaisen

-Siden det ligger i korta at ungdomsskolen skal prioriteres, er det all grunn for elevene, lærerne og rektor til å heise flagget, sier Runolv Stegane. Han er veldig skuffet over Sp’s holdning. Sp stemte samlet mot forslaget.

Datasitusajonen for elevene i Sigdal er ikke god, og kommunen ligger langt unna måltallene som er nedfelt i skoleplan for Sigdal: Tre elever pr. PC i barneskolen og to elever pr. PC i ungdomsskolen.
I budsjetteforslaget for 2011 var innkjøp av nye PC’er sterkt redusert, til 70 000 kroner.
Nå kan altså denne summen plusses på med 500 000 kroner, noe som skal være nok til at samtlige elever i ungdomsskolen får tilgang til PC.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**