Møteplan høsten 2013

Her finner du oversikt over møter i styret, hovedstyret og andre formelle organer i Oslo Venstre høsten 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møter i faste organer i Oslo Venstre 2013
Oversikt over medlemsmøter, skolering og annet gøy ligger her.

Faste tidsrammer for møtene:
Styremøter: kl. 18.00 — 21.00
Hovedstyremøter: kl. 18.00 — 21.00
Sted: Venstres hus i Møllergata 16 (gruppemøtene er på Rådhuset)

September
Torsdag 12. september Styremøte
Torsdag 19. september Hovedstyremøte
Mandag 23. september Gruppemøte

Oktober
Tirsdag 8. oktober Styremøte
Helgen 19. – 20. oktober Landskonferanse
Mandag 21. oktober Gruppemøte
Tirsdag 29. oktober Hovedstyremøte

November
Mandag 4. november Styremøte
Mandag 18. november Gruppemøte

Desember
Mandag 2. desember Styremøte

Møteplanen blir oppdatert fortløpende. Ta kontakt med sekretariatet om du har spørsmål

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**