Årsmøte i Herøy Venstre

Det viktigaste frå årsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Betalande medlemmar er 11 stk.

Val: Henry Jøsokbakke, leiar
Magnar Storøy, sekretær, nestleiar og nettansvarleg
Anna Aasmo, kasserar
Kjellaug Kvalsund, styremedlem
Oddrun Eidem Kleppe, styremedlem
Solveig Katrin Dahlstrøm, vara
Alle er valde for eit år.
Utsendingar til fylkesårsmøte og nominasjonsmøte: Henry Jøsokbakke og Magnar Storøy
Vara i rekkefylgje: Oddrun Eidem Kleppe og Kjellaug Kvalsund
Valnemnd for 2012: Solveig Katrin Dahlstrøm innkallar, Anna Aasmo, Henry Jøsokbakke

Vi avventar situasjonen litt før vi gjer endeleg vedtak om vi stiller valliste ved kommunevalet i Herøy i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**