Utdanning har prioritet

Ivar Grindvik, nestleder i Venstres fylkestingsgruppe, forteller om å høye mål i fylkeskommunen for utdanningssektoren til neste år. Fylkeskommunens budsjett gir over 26 millioner kroner mer til utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ivar Grindvik

Foto: Øystein Mørkved

Vi har høye ambisjoner for utdanningssektoren, sier Grindvik. -Resultatene viser at vi er på god vei, men vi må fortsatt strekke oss for å bli i stand til å nå de sentrale målsettingene. Arbeidet med «Flere gjennom» videreføres, og vil fortsatt være en av de viktigste oppgavene på utdanningsområdet. I tillegg vil oppfølgingen av Oppvekstkommisjonens arbeid være en sentral del av utdanningssektorens arbeid i løpet av den kommende planperioden, sier Grindvik.

I reelle tall gir budsjettet 26,6 millioner kroner mer til utdanning i 2011. Dette er med regnet midlene som blir frigjort til oppfølging av Oppvekstkommisjonen. Aktivitetsnivået opprettholdes og enkeltområder er gitt prioritet. Investeringene i tidsriktige skolebygg er et godt grunnlag for at de videregående skolene i Nord-Trøndelag også i framtida vil ha en god kvalitet.

De viktigste mål for utdanning i 2011 vil være:
·Oppfølging av Oppvekstkommisjonens arbeid.
·Fortsatt arbeid med «Flere gjennom» for å nå målet i 2012 om at flest mulig av elevene skal ha fullført eller fortsatt være under utdanning fem år etter at de har gått ut av grunnskolen.
·Faglig fremgang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**