Vil være best på ungdom

Nord-Trøndelag er et foregangsfylke når det gjelder målrettet arbeid opp mot ungdom. Ungdom og humankapitalen er vår viktigste ressurs, og er med på å skape fylkets fremtid, sier fylkestingsrepresentant Marita Ramberg Røthe. Fylkeskommunens budsjett for 2011 viderefører ungdomssatsningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Marita Røthe

Foto: Øystein Mørkved

-Vi vil videreutvikle kvaliteten på ungdomssatsingen i kommende periode gjennom forskning på gjennomførte tiltak. Slik får vi kunnskap om hvordan ungdomssatsinga fungerer, og hvordan vi involverer flere ungdommer til å engasjere seg i vår fremtid, sier Røthe.

Satsing opp mot bolyst, og ungdom som ønsker å etablere seg i Nord-Trøndelag etter endt utdanning følges opp av regionalt utviklingsprogram.

-Ungdomskonferansen er 10 år i 2011, vi vil legge til rette for at årets viktigste møteplass mellom ungdommer og politikere opprettholdes og utvikles i denne planperioden. Vi har som mål om å fortsatt være en spydspiss og foregangsfylke innenfor barne- og ungdomspolitikken, avslutter Marita Ramberg Røthe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**