Alle stemte for eiendomsskatt — i år igjen

Ved salderingen av neste års budsjett for Nes kommune stemte alle partier i kommunestyret for å benytte inntekter fra eiendomsskatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det samme skjedde for inneværende år. Men fra 2012 mener FrP, Høyre og KrF at eiendomskatten kan fjernes.

Skyver problemet over på fremtidige generasjoner
FrP vil da kompensere inntektene fra eiendomsskatten med å forlenge avdragstiden på lån og konkurranseutsette kommunens pensjonsordning. Partiet mener å kunne redusere avdragsutgifter med 14 mill kroner årlig ved slik avdragsutsettelse.

Avdragstiden på eksisterende lån er ca 20 år, og nye lån blir nå tatt opp med 30 års løpetid avhenging av prosjektene. Utgifter til avdrag er for neste år ca 30 mill kroner, dvs at FrP foreslår å øke avdragstiden til 40 — 50 år på kommunes låneportefølje. Dette reduserer kommunens frihet til investeringer fremover betraktelig, og skyver de økonomiske utfordringene videre til fremtidige generasjoner.

Villedende om innsparing på pensjon
FrP mener også å kunne spare 5 mill kroner ved å sette ut på anbud dagens pensjonsordning for de kommuneansatte (unntatt lærere som har egen pensjonsordning gjennom staten).

Det er jo ikke lenge siden FrPs gruppeleder var del av et utvalg som gikk gjennom forskjellige forsikringsselskapers premietilbud. Konklusjonen var da at det var overraskende lite å spare på slik konkurranseutsetting. Likevel finner man altså på at det kan spares 5 mill kroner på dette. Slik finner FrP 19 mill kroner for å kompensere bortfallet av eiendomsskatten.

Hvor kommer inndekningen?
Høyre og KrF hadde ikke en gang bemøyet seg med å konkretisere noen inndekning som erstatning for eiendomsskatten, selv om KrF mente man nå hadde mulighet til å beholde eiendomsskatt bare for boliger og ikke for næringslivet. Som en konsekvens av budsjettbehandlingen registrerer vi at verken Høyre eller FrP så seg i stand til å støtte ekstra bevilgninger til energikrevende idrettslag.

Øystein Smidt

Foto: Sesselja Bigseth

Nes Venstres syn
Nes Venstre er heller ikke for eiendomsskatt for skattens skyld. Finnes det om noen år fornuftige måter å saldere et budsjett på uten denne skatten, vil vi selvfølgelig gå inn for det. Men uten eiendomsskatt i disse trange tider for kommunen hadde det nok tatt ti år å komme ut av den nå så berømte ROBEK-lista, dvs fylkesmannens betingede godkjennelse av våre investeringer og øvrige budsjetter.

Øystein Smidt

(Denne teksten er sendt som leserinnlegg til lokalavisene på Øvre Romerike.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**