Sterke reaksjoner etter rivingen av Hermes Canning i Haugesundsgaten 39

Fortidsminneforeningen og Vårt Stavanger påklaget begge vedtaket om riving av Hermes Canning som ble gjort med knappest mulig margin, seks mot fem stemmer. Rivingen ble igangsatt timer etter at kommunalstyret for byutvikling sendte saken over til fylkesmannen til endelig avgjørelse. Venstre ville igjen sikre bevaring av det verneverdige kulturminnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jorun Haram i foreningen Vårt Stavanger reagerte med forferdelse da Rogalands Avis orienterte henne med at bygget nå var revet. Les mer her >>

-Det er trist og det er smålig, sier Thomas Middelthon i foreningen Vårt Stavanger til NRK Rogaland her >>

Rogalands Avis omtaler på lederplass rivingen som tragisk, les her >>

Flertall for bevaring i juni
-Jeg synes dette bare er leit, sier Venstres Helge Solum Larsen.

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

-Stavanger fortjener bedre enn dette. Vi har nesten ikke autentiske bygg av denne typen, Haugesundsgaten 39 hadde kvaliteter til å løfte historien fram i et område som står overfor byomforming. Det er igjen tragisk å se at kulturminner i de gamle arbeiderstrøkene behandles med så liten respekt, sier han.

Venstre har konsekvent stemt for å avvise riving av bygget. Venstre fikk flertall for bevaring av bygget i juni da saken var til behandling i kommunalstyret for byutvikling.

Arbeiderpartiet har sammen med Frp, stemt konsekvent for å utslette denne delen av Stavangerhistorien, og fikk i kommunalstyret på torsdag følge av tre fra Høyre, akkurat nok til at bevaring ble avvist med en stemmes overvekt. Det er endringer i hvem som har vært møtende representanter i Høyres gruppe som har forandret utfallet av saken.

Ironisk nok var det rivingsflertallet som stemte for at saken skulle sendes til avsluttende behandling hos fylkesmannen selv om de ikke har hatt intensjon om at klagebehandlingen skulle bli reell. -Jeg anbefalte tiltakshaver til å sette raskt i gang når de først hadde fått tillatelse til å rive, sier Tore B. Kallevig (Frp) til Aftenbladet her >>

Byantikvarens syn

Byantikvaren i Stavanger har gitt denne uttalelsen om den sjeldne jugendbygningen:
«Hermetikkfabrikken Hermes Canning AS, i Haugesundsgata. 39, ble oppført i 1917. Bygningen er en vakkert utført fabrikkbygning i jugendstil. Eksteriøret bærer preg av at den gjennom flere år ikke har vært i bruk. Flere av de opprinnelige vinduene har defekte ruter, men ellers framstår bygningen svært autentisk, og således en sjeldenhet i bydelen. Svært mange bygninger fra Stavangers rikholdige hermetikkindustrihistorie er dessverre gått tapt gjennom siste generasjons bytransformasjon. Av de bygningene som er bevart, er det kun et fåtall som er autentiske. De fleste er gjerne ombygget, og har fått moderne vindusutforminger, moderne dører og ny taktekking.
Gjennom arbeidet med revisjon av kulturminneplanen, ble denne bygningen registrert som viktig. Dette ble gjort uavhengig av hvilken reguleringsstatus bygningen har i dag. Vi ønsket å gi bygningen en bevaringsstatus i revidert plan. På dette grunnlag anbefalte byantikvaren at bygningen skulle reguleres til bevaring i forbindelse med søknad om riving».

Ingen planer, ønsker parkering
Tiltakshaver har ingen planer for nytt prosjekt på eiendommen, men ønsket å etablere parkeringsplass. Riving uten prosjekt er i strid med siste års praksis i kommunen og parkering er neppe forenelig med den kommunale parkeringsnormen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**