Venstre spurte om veteraner

Venstre spurte ordføreren om kommunens tjenestetilbud til krigsveteraner er godt nok på det siste bystyremøtet før jul.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres gruppeleder May Britt Vihovde viste på bystyremøtet den 8. desember til at mange soldater som har vært på utenlandsoppdrag sliter med senskader. Det er kommunene som har ansvaret for å gi disse nødvendig bistand og oppfølging. Vet en hvor mange veteraner som er bosatt i Haugesund kommune, og får de som trenger det et godt og målrettet tilbud om hjelp fra kommunen?

Ordføreren svarte at så langt en kan registrere er det ingen formelle helsetilbud til veteraner fra internasjonale styrker bosatt i Haugesund. Man antar at noen av de som får tilbud om helsetjenester i Haugesund kommune, tidligere har vært i arbeid i internasjonale styrker. Disse vil da bli registrert som enkeltperson, og får individuell oppfølging. Disse personene vil bli journalført på navn og få tjenester etter behov (diagnose), og ikke som veteran.

Det er ikke noe system som gjør at helseenheten i Haugesund kommune får oversikt/lister over hvem av Haugesund kommunes innbyggere er veteraner fra internasjonalt arbeid. Ved henvendelse til Bestillerkontoret får en bekreftet at denne gruppen ikke er kjent for dem.

Vihovde viste til at vi har veteraner i Haugesund og at kommunen har et ansvar for å gi et tilbud til de av disse som har senskader. En Fafo-undersøkelse viste nylig at kommunenes tilbud ofte ikke er godt nok tilpasset behovene som skadde veteraner har. Hun oppfordret derfor Haugesund kommune om å tilegne seg mer kompetanse og være mer aktiv for å nå fram til veteraner som sliter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**