Godt nytt år

Venstre i Stavanger takker alle venner og samarbeidspartnere for året 2010 og ønsker med dette alle et godt nytt år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre er stolte og glade for å kunne bidra til at Stavanger er en god by å bo i.

Nyttårsrakett

Foto: Microsoft

Det er utfordringer innen både sosialpolitikk og levekår som Venstre skal fortsette arbeidet for å løse. Vi skal se til at skolen er god og at det gis gode tilbud barn og unge.

Venstre vil fortsette sitt utrettelige arbeid for gode miljøløsninger og se til at regionen løser sine transportutfordringer gjennom et framtidsrettet moderne kollektivsystem, bybanen.
Også i 2011 skal partiet stå vakt om byens identitet og sikre at de gode bomiljøene i trehusbyen. Nye boligområder som bygges ut skal være klimavennlige og gi gode boliger for familier og trygge oppvekstvilkår for barn.

I 2011 er det kommunevalg igjen. Venstre i Stavanger gleder seg og er klare til nye store oppgaver. Det er fordi vi vet det har betydning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**