Kvinner søkes!

Vi arbeider med å få til en god liste til kommunestyrevalget, og er vil gjerne ha gode kandidater. Spesielt kunne vi ønske flere kvinner til lista. Vi kan ha plass både i øvre og nedre del av lista. Hvis du kunne tenke deg å være med, eller vet noen andre som kan være aktuelle, vil vi gjerne at du tar kontakt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**