På tide å satse på skolen

Moss bruker stadig mer på skolebygg mens innholdet i skolen ikke får de pengene som trengs. Det er nok en gang resultatet av økonomiplanvedtaket i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Utdanning, matematikk, universitet, skole

Foto: Microsoft

Venstre mener det er feil å nok en gang nedprioritere innholdet i skolen. Derfor la vi som vanlig inn ekstra penger til lærere og læremidler i vår alternative økonomiplan. Det har vi gjort i mange år og blitt nedstemt hvert år av styringsflertallet.

I år skjedde det i samarbeid med H og KrF, som det har gjort i de to siste valgperiodene når vi har samarbeidet om budsjettene. Det gir borgerne i Moss et klart signal om mer satsing på skolen om de vil ha et nytt regime etter valget til høsten.

Skolebyggene har vi vært sammen om, men det må ikke fortsette å gå ut over innholdet i skolen. I den vedtatte økonomiplanen står det at det blir vanskelig å nå de målene bystyret er enige om med den rammen Mosseskolen har. Samtidig viser den til færre lærere i Moss enn det er i tilsvarende kommuner og mindre penger enn nødvendig til å følge opp den generelle lønnsutviklingen til lærerne.

De «rød-grønne» i bystyret har konsekvent prioritert andre ting enn kvaliteten i Mosseskolen. Det kan ikke være en tilfeldighet, for det samme skjer i fylkestinget når det gjelder videregående skoler. Flere år på rad har de kuttet i linjetilbudet i videregående for å spare penger. Det er derfor ikke tilfeldig at dette skjer med et «rød-grønt» styringsflertall. Denne nedprioritering av innholdet synes også å være i tråd med regjeringens politikk. Det ser ut til å være viktigere med sosiale ordninger i skolen enn med kunnskap og kvalitet.

Bystyrets felles politiske målsettinger mangler ikke gode formuleringer. Det er oppfølgingen fra styringsflertallet som svikter. Det er ikke første gang pengene som skal følge opp målsettingene uteblir, selv når det skjer i samme sak, i samme møte. Mange husker nok også at FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ved flere skoler i høst så seg nødt til å kjøpe inn læremidler til sine skoler. Vi kan ikke ha det slik at vi er avhengig av FAU for å ikke få A- og B-skoler i Moss. Vårt felles ansvar som bystyre er å sikre nok penger til lærere og læremidler. Noe annet er uakseptabelt. Men det er å håpe at dette lureriet stopper etter neste års valg.

Likevel er det lyspunkter. Til tross for politisk unnfallenhet fra flertallet har Moss et utall av dyktige medarbeidere både på skolene og i kommunalavdelingen for oppvekst. I bystyrets siste møte ble det lagt fram et forslag til en strategiplan for utvikling av Mosseskolen. Den er et meget godt utgangspunkt for systematisk arbeid med kvalitetsutvikling. Den understreker samtidig behovet for et godt samarbeid mellom bystyret som skoleeier, kommunens administrasjon, de ansatte på skolene, foreldrene og elevene.

I mange år har Venstre (også sammen med flere partier fra opposisjonen) foreslått en årlig utviklingskonferanse for Mosseskolen. Hensikten er å skape en felles forståelse for behovene i skolen, avklare målene og sammen bidra til å prioritere det som er viktigst for å nå målene. Strategiplanen foreslo tiltak som i hovedsak beskrev samarbeid mellom enkelte av målgruppene, men ikke tiltak som ville involvert alle samtidig. Venstre mener det er avgjørende viktig for å avklare og nå mål, at alle målgruppene samarbeider til fellesskapets beste. Vi må sammen over tid jobbe systematisk med kvaliteten i skolen. Strategiplanen ga en glimrende mulighet til å synliggjøre det.

Derfor foreslo Venstre å avholde en årlig skolekonferanse der elever, foreldre og lærere gir innspill til bystyret om utvikling av Mosseskolen, som et tiltak i den strategiske planen. I følge foreløpig bystyreprotokoll ble dette vedtatt mot en stemme (SV). Nok en gang er vi altså enig i ord. Nå gjelder det å beholde enigheten i handling. Venstre kan love at vi fortsatt skal prioritere skolen først.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i Moss bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**