Asbjørn Eik-Nes ble valgt som 1. kandidat på Karmøy Venstre sitt nominasjons- og styremøte

Asbjørn er i dag gruppeleder for kommunestyregruppen og medlem i formannskapet.

Sølvi Gressgård ble valgt på andreplass. Hun er i dag kommunestyremedlem og medlem i Hovedutvalg Helse og Omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Øyvind Sandve ble valgt på tredjeplass, Mabel Skaret ble valgt på fjerdeplass, Erlend Myge fra Haugaland Unge Venstre, står på 5 plass, Signe Marie Lie ble valgt til 6. plass og Magnar Jordåen ble valgt til 7. plass.. Alle disse er nye på listen for kommunevalget, men da er alle sonene i kommunen representert.
Eik-Nes ble som eneste kandidat forhåndskumulert. De seks neste står i prioritert rekkefølge, men uten å være kumulert. De øvrige på listen står i alfabetisk rekkefølge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**