Årskavalkade 2010

2010 har vært et aktivt år for Nord-Trøndelag Venstre. Nå ser vi fram til valget i 2011. Her følger en liten årskavalkade for året som har gått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fylkesårsmøtet i februar

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

Nord-Trøndelag Venstre avholdt fylkesårsmøte på Heia Gjestegård 12. og 13. februar. Det ble valgt nytt fylkesstyre.

Fylkesårsmøtet vedtok fire politiske uttalelser:
1. Miljø, energi og klima
2. Sats på fremtidens næringsliv
3. Norge må si nei til EUs Datalagringsdirektiv
4. Sykehustilbudet er av avgjørende betydning for velferden vår

Fylkestinget i februar
Fylkestingets samling i februar ble avholdt i Østersund. Venstres fylkestingsgruppe hadde i denne forbindelse møter med Venstres søsterparti i Sverige Folkpartiet Liberalerna.

Marita Røthe

Foto: Øystein Mørkved

Politisk tema som ble markert på dette fylkestinget var Naturmangfoldåret 2010. Fylkestingsrepresentant Marita Ramberg Røthe hadde fremmet interpellasjon til fylkesråd for miljø, Johannes Sanstad, om hva fylkeskommunen ville gjøre for å markere Naturmangfoldåret. Sanstad svarte at fylkeskommunen ikke hadde planlagt å gjennomføre en særskilt markering og at det ikke ville bli gjennomført i noen slik markering.

Oppstartsmøte i Namsos Unge Venstre

Unge Venstres nettsider

Foto: Unge Venstre

Etter å ha ligget nede i flere år ble Namsos Unge Venstre restiftet 8. mars. Leder i Norge Unge Venstre, Anne Solsvik, var gjest på møtet. Lokallaget valgte Stine Lise Hegdal til ny leder. Saker som ble diskutert var blant annet skolepolitikk, vindmøller og ungdomsklubb på Bangsund.

Fylkeskommunen oppretter Innvandrerråd

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

Etter initiativ fra Venstres fylkesråd for kultur, inkludering og sørsaniske saker, Annikken Kjær Haraldsen, oppretter Nord-Trøndelag Fylkeskommune et eget Innvandrerråd i juni. Nord-Trøndelag blir dermed den andre fylkeskommunen i landet som oppnevner et eget råd for innvandrere. Det har vært godt oppmøte på seminar, kurs og valgmøte, både fra innvandrermiljø og kommuner. Innvandrerrådet har gjennom prosessen fått mange innspill til aktuelle saker og arenaene har også fungert som møteplass for de som har deltatt.

Skjelstad leder tverrpolitisk aksjon mot oljeboring

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

I juli blir Venstres fylkesleder, Andre N. Skjelstad, valgt til fylkesleder i interimstyret for Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja i Nord-Trøndelag. Fylkeslaget stiftes som en tverrpolitisk organisasjon med representanter fra flere partier. Lofoten og de andre særlige verdifulle områdene er kjerneområder for den biologiske produksjon både i Barentshavet og deler av Norskehavet.

Prytz i spissen for bedriftsbesøk

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

Venstres bedriftskampanje 2010 var en lytte- og lærekampanje og ble gjennomført i august. Målet var å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og forbedre partiets grunnlag for den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken. Venstres gruppeleder i fylkestinget, Trond Prytz, besøkte flest bedrifter i Nord-Trøndelag med besøk til Salsnes Filter, Overhalla Cementvare og Hypervisjon. Kampanjen var også en del av arbeidet med en ny næringspolitisk plattform som skal behandles på Venstres landsmøte i 2011.

Vil avvikle pelsdyrnæringen

Lars Gunnar Marken

Foto: Olga Tkacheva

Styremedlem i Nord-Trøndelag Venstre, Lars Gunnar Marken, vil avvikle pelsdyrnæringen i Nord-Trøndelag i november. Avtalen i Dyrevernmeldingen fra 2002 innebar at vi skulle se vesentlige forbedringer i pelsdyrnæringen. Det har ikke skjedd noen ting. Når det ikke er gjort forbedringer etter åtte år har jeg ingen tro forbedringer for pelsdyrene. Sverige, Danmark, Sveits og Østerrike har lagt ned sin pelsdyrnæring. Norge bør nå følge etter, sier Marken.

Fylkesvalglisten for 2011 blir vedtatt

Nye nettsider Venstre, 2011

Foto: Venstre

Nominasjonsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre vedtar fylkesvalglisten for 2011 siste helg i November. Andre N. Skjelstad blir listetopp, med Marita Ramberg Røthe og Trond Sandnes som nummer 2 og 3.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**