GODT NYTTÅR!!

Året 2011 vil by på utfordringer for alle som engasjerer seg politisk.
Først ut blir en folkeavstemming 21.mars som er rådgivende for en evnt. grensejustering mellom Andebu og Re.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Logo Re Venstre

En konsekvensanalyse er etterlyst og bestillt. En endring av skolestrukturen for elevene fra Vivestad er sakens kjerne.

Folkeavstemmingen omfatter hele Re og sees også på som et forsøk på e-valg før valget 12. sept.

Re Venstre har frontet at spørsmåls stillingen også skal gi svar på om folket ønsker en utvikling mot en kommunesammenslåing fremfor en grensejustering. Vivestads elever burde ikke få et endret skoletilbud før saken er utredet og tatt stilling til. Konsekvensanalyse og rådgivende folkeavstemming er utgangspunkt før Andebu og Re enes om en god løsning.

Et alternativ burde være å føre Andebu og Re til en kommune, men det har ikke vært en problemstilling. Kanskje en løsning som burde vært på sakskartet og til debatt om ikke annet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**