Innkalling til årsmøte

Nes Venstre avholder årsmøte 17. januar. Medlemmer ønskes velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det innkalles til årsmøte i Nes Venstre mandag 17. januar kl. 19:30 i Nes rådhus.

Saksliste:

1.Konstituering
a)Godkjenning av innkalling
b)Godkjenning av dagsorden
c)Valg av møteleder
d)Valg av referent
e)Godkjenning av referat fra årsmøtet for 2009

2.Styrets årsmelding (oversendes litt senere)

3.Lagets regnskap

4.Valg
a) Leder
b) Nestleder
c) Kasserer
d) Sekretær
e) Styremedlem
f) Varamedlemmer
g) Studieleder og hjemmesideansvarlig (en av styremedlemmene)
h) Valg av revisor
l) Valg av utsendinger til Akershus Venstres årsmøte 12. og 13. februar
m) Forslag på kandidat til Venstres Landsmøte

5.Kontingent

6.Presentasjon av Nes Venstres listeforslag ved årets kommunestyrevalg

7.Status for programarbeidet ved kommunestyrevalget

8.Status for historieskrivingen

9.Møteplan for 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**