Invitasjon til års- og nominasjonsmøte for Nordland Venstre

Nordland Venstre inviterer til års – og nominasjonsmøte 12. -13. februar. Vi går inn i et avgjørende valgår der fylkestingsgruppa fra Venstre skal velges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til
Lokallagene i Nordland Venstre

Invitasjon til års- og nominasjonsmøte for Nordland Venstre
12. – 13. februar 2011, Radisson Blue i Bodø.
Nominasjonsmøtet begynner lørdag kl. 10.30
Årsmøtet begynner 12. februar kl. 12.00 (lunsj 12-13)
Møtet avsluttes søndag 13. februar kl. 14.00

Nordland Venstre inviterer til års – og nominasjonsmøte 12. -13. februar. Vi går inn i et avgjørende valgår der fylkestingsgruppa fra Venstre skal velges. Målet må være å styrke gruppa og oppnå bedre resultat enn sist. Nordland Venstre opplever å få nye medlemmer og vi bør være med å dra i lag for å få et godt valgresultat. Vi håper at års- og nominasjonsmøtet vil være en inspirasjon som styrker samholdet. Vi får besøk av vår nye nestleder Helge Solum Larsen.

Lokallagene velger utsendinger til årsmøtet etter to forhold:
a) Etter antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

b) Og i tillegg etter antall stemmer ved siste valg (Stortingsvalget 2009) i den enkelte kommune:
Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende inntil 1900: en utsending for hvert påbegynt 250
For overskytende inntil 7900: en utsending for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall: en utsending for hvert påbegynt 700.

Medlemstallet beregnes pr 31. desember og bare betalende medlemmer telles med.

Lokallagene velger utsendinger til nominasjonsmøtet etter to forhold:
a) Etter antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 utsending
26-50 medlemmer: 2 utsendinger
51-100 medlemmer: 3 utsendinger
Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

b) Og i tillegg etter antall stemmer ved forrige fylkestingsvalg i den enkelte kommune:
Inntil 150 stemmer: 1 utsending
For overskytende inntil 1900: en utsending for hvert påbegynt 250
For overskytende inntil 7900: en utsending for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall: en utsending for hvert påbegynt 700.

Medlemstallet beregnes pr 31. desember og bare betalende medlemmer telles med.

Valg av utsendinger gjøres på medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel

Bruk vedlagte skjemaer for påmelding og fullmaktsmelding. Legg ved lokallagets årsmelding for 2010. Minner om at lokallagets årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar 2011.

Lokallagene dekker utgiftene for sine utsendinger til årsmøtet. Årsmøteavgiften er kr 1 600,- pr. deltaker. Dette dekker utgiftene til én overnatting, alle måltider og kaffepauser som er innlagt i programmet og en møteromsandel. Det er lagt inn et lite overskudd til reiseutjevning for de som har lengst og dyrest reisevei. Avgiften betales ved påmelding til Nordland Venstre, v/Arne Ivar Mikalsen, Skarveien 22, 8450 Stokmarknes. Bankgiro 4570.11.08543.

Ekstra overnatting (fredag-lørdag) må bestilles og betales av den enkelte. I de tilfeller en utsending må reise til Bodø fredag for å kunne delta, avtales dekning av ekstra overnatting direkte med NV v/Arne Ivar Mikalsen. Alle bes velge tidspunkt for ankomst og avreise i forhold til møtestart og -slutt.

Forslag til uttalelser og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes fylkesstyret v/leder seinest 7. februar 2011.

Årsmøtepapirene sendes deltakerne etter påmelding. Husk å oppgi epostadresse til deltakerne.

Påmelding til års- og nominasjonsmøtet sendes til Nordland Venstre, v/Kerstin Ander-Trønsdal, Nygata 63, 8618 Mo i Rana eller per mail til [email protected]. Påmeldingsfrist er 28. januar 2011.

Vennlig hilsen

Berit Woie Berg(sign.)
Leder
Kerstin Ander-Trønsdal
sekretær

Vedlegg:
1. Skjema for påmelding til års- og nominasjonsmøte

2. Fullmakt for utsendinger til årsmøtet

3. Fullmakt for utsendinger til nominasjonsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**