Taket på Dora — Trondheims nye messeområde!

Jon Gunnes er positiv til de mange utspill om Nyhavnas framtid. Et svært viktig byutviklingsområde med stort potensial.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: R Sollied

Nå bør de politiske partiene sette seg sammen hurtigst mulig for å skape et bredest mulig flertall for fremtidig utvikling og bruk. Trondheim Havn sine eiendommer må skilles ut fra havnedriften slik at de blir lagt under politisk kontroll av Bystyre i Trondheim. I tillegg vil Venstre lansere taket på Dora som det nye messeområdet for Trondheim.

– Jeg ser at ordføreren i Malvik og Trondheim skal ha dialog om å flytte messeområdet til Malvik. Dette tror jeg kan være et stort feilskjær i forhold til Fiskerimessa og Aqua Nor. Det er de to virkelig internasjonalt store messene i Trondheim. De må ikke flyttes for langt fra hvor folk skal bo og ha sosial omgang. Jeg tror sentral beliggenhet med nærhet til sjøen er viktige forutsetninger for å utnytte det fulle potensialet i disse arrangementene. Havneområdet må derfor helt klart også romme det nye messeområdet. Hvis ikke er det ingen vits i å flytte fra Nidarø.I tillegg vil taket på Dora kunne bli en ny "storstue" for sport og andre kultur- og messearrangement, med minimum 8 håndballbaner. Dette må til for å erstatte dagens tilbud på Nidarø, sier Jon Gunnes.

Hurtigruten

Foto: J. Adde, Trondheim kommune

Men i iveren i å utvikle Nyhavna og nærliggende områder nå, er det viktig for Venstre å presisere at nærhet til sjøen er en vesentlig kvalitet som må ivaretas til beste for hele byens befolkning. Vi må ikke stelle oss slik at vi bygger en vegg mot sjøsiden. På samme måte som vi har den "røde strek" i Bymarka, som setter grense for hvor langt inn i marka vi kan akseptere bebyggelse og større inngrep, vil Venstre jobbe for at det ivaretas et sammenhengende "blått belte" langs sjøsiden, fra Trolla til Ranheim, for å sikre tilgjengelighet for allmennheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**