Årsmøtereferat

Det var et hyggelig årsmøte hvor det bl.a ble valgt ny leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1.Oppnevnelse av
– møteleder
Arnt Gunnar Tønnesen

– sekretær som fører møteprotokollen
Arne Kristian Ekra

– to personer til å underskrive protokollen.
Anne Midtlien og Per Løland Voje

– tellekorps
Øystein Haga og Christian Danielsen

2. Årsmelding
Ble lest opp av Arnt Gunnar Tønnesen og enkelte opplysninger fylt inn av årsmøtet. Ligger som vedlegg til referatet.

3. Regnskap v/Per L. Voje
Lokallaget har hatt enkelte annonseutgifter og noen gaveutgifter i året som gikk, ellers ingen. Dette gjør at de 28000 vi hadde i fjor på dette tidspunktet har økt til ca 50000,- ved inngangen til 2011.

4. Endring av kontingent?
Årsmøtet ønsker å beholde kontingenten på det nåværende nivå

5. Valg av leder, økonomiansvarlig, styremedlem og varamedlemmer til styret for kommende år ved valgkomiteen.
Leder: Geir Nyborg går av. Nominasjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret: Per L Voje og Gry Helen Fianbakken går ut av styret, nominasjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg selv første møtet.

Det nye styret består dermed av:
Leder: Arnt Gunnar Tønnesen
Styremedlemmer: Arne Kristian Ekra (sitter 1 år til), Rolf Hamran (2 år), Kristin Lundemo Brændeland (2 år)
Vara: Signy Haglund, Geir Nyborg

Valgkomite: Finn Ljøsne, Magne Våge (enstemmig valgt)

6. Valg av to personer til å stå for revisjon av lagets regnskaper.
Per Løland Voje, Anne Mo Grimdalen

7. Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet.
– Vi har åtte plasser.
Rolf Hamran
Kristin L Brændeland
Hans Antonsen
Øystein Haga
Arne Kristian Ekra
+ 3 fra toppen av listeforslaget til kommunevalget 2011, velges av styret.

8. Eventuelt innsendte saker
Uttalelse fra årsmøte ifbm delegasjonsreglement. Ligger vedlagt.
Årsmøtet oppfordrer kommunestyregruppa å følge dette opp ved regulering av delegasjonsreglementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**