Datalagringsdirektivet truer personvernet

Forrige uke la regjeringen frem forslag om å godta at EUs datalagringsdirektiv blir en del av EØS-avtalen. Alle partier så nær som Arbeiderpartiet er motstandere av Datalagringsdirektivet. Høyre er delt i spørsmålet. Venstres vil advare Høyre sterkt mot å gi støtte til Arbeiderpartiet i saken om implementering av datalagringsdirektivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I forhold til overvåkning kan ingen ha forventninger til Arbeiderpartiet, men det må være mulig å forvente mer av Høyre. Direktivet bryter grunnleggende med prinsippet om at du ikke skal overvåkes dersom du ikke har gjort noe ulovlig og speilvender hvordan rettstaten skal se ut. Direktivet innfører et nytt prinsipp om at alle for sikkerhets skyld skal overvåkes hele tiden. Våre felles borgerlige idealer om frie, selvstendige individer kan aldri kombineres med et overvåkningssamfunn. Et parti som står for mer makt til individet kan ikke være for Datalagringsdirektivet, uansett form.

Venstre mener saken om NAVs tilgang til tele- og datatrafikk og det faktum at regjeringen har knyttet dette til regjeringens behandling av datalagringsdirektivet er sterkt urovekkende og bør få Høyre til å tenke seg grundig om før partiene tar stilling til om de skal støtte Arbeiderpartiet i saken om implementering av datalagringsdirektivet i Norge. Det har til nå vært argumentert med at dette direktivet må innføres av hensyn til politietterforskning. Etter runden med NAVs tilgang til sensitive opplysninger, høres det ut som om regjeringen planlegger å gjøre bruk av datalagringsdirektivets systematiske innsamling av data om alle borgeres internett- og mobilbruk, generelt i statsforvaltningen. Dette understreker behovet for å stoppe implementeringen av direktivet.

Direktivet er under ny evaluering i EU. Motstanden mot direktivet internt i EU er sterkt økende, i flere land har det blitt fattet domstolsavgjørelser mot. Årskongressen i samarbeidsorganisasjonen for liberale partier i Europa (ELDR), som Venstre er med i, ba i midten av oktober om at kommisjonen må trekke hele direktivet tilbake. Datalagringsdirektivet vil, hvis det gjennomføres, med denne regjeringens holdninger, åpne for en krenking av personvernet vi hittil ikke har sett. Det håper vi Høyre merker seg før de tar stilling til om de skal gi sin støtte til Arbeiderpartiet og regjeringens implementering av Datalagringsdirektivet. Det bør også være også sterkt urovekkende for alle som er opptatt av å implementere Datalagringsdirektivet, og se hvor ofte sensitive personopplysninger havner på avveie.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**