Forskning og utdanning må prioriteres høyere!

I en undersøkelse om Sentio har utført for studentavisa Universitas og Norsk studentorganisasjon, slaktes regjeringens forsknings- og utdanningspolitikk. Kun en av fem studenter synes at regjeringens satsning på sektoren er god. Over en tredjedel av universitetstudentene svarer at regjeringens satsning enten er «svært dårlig» eller «dårlig». Venstre er ikke overrasket over resultatet fra undersøkelsen. Regjeringen har over flere år underfinansiert forskning og høyere utdanning. SV og regjeringen har hatt en historisk mulighet til å satse på forskning og høyere utdanning, men de rødgrønne har latt sjansen gå fra seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Regjeringens forskningsbudsjett er det svakeste på ti år, og det bevilges faktisk midler til færre nye studieplasser enn i fjor. Det er ingen styrking av institusjonenes handlingsrom i form av økte basisbevilgninger, og heller ikke år er det satt av penger til nye stipendiat- og post.doc-stillinger. Og hvor ble det av løftet om 11 måneder studiestøtte for studentene?

I sum er regjeringens budsjett en videreføring av allerede trange rammer. Det er rett og slett ikke godt nok, og vi frykter at både utdannings- og forskningskvaliteten vil lide under dette. I forslag til statsbudsjett har Venstre foreslått ca. 2 mrd. kroner mer til forskning og utdanning. Blant annet foreslår vi 340 mill. kroner i økte basisbevilgninger; 2000 flere studieplasser; 500 nye stipendiatstillinger og 100 post. doc.-stillinger; en omfattende styrking av Forskningsrådets bevilgninger og diverse tiltak for å bedre studiefinansieringen.
Det viser at det er fullt mulig å prioritere forskning og høyere utdanning innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Men det handler om å prioritere, og si at det er dette vi skal satse på. Det gjør dessverre ikke regjeringen.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**