Vil konkurranseutsette Kongsvingerbanen

Nes Venstre er glad for Høyres utspill om å konkurranseutsette Kongsvingerbanen. Vi har jobbet for en bedre Kongsvingerbane i flere år og tok spørsmålet om konkurranseutsetting til Stortinget i 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Øystein Smidt

Foto: Åse Birgitte Skjærli

— Jeg stiller meg gjerne bak Ingjerd Schous meningsytringer i denne sammenheng, sier Øystein Smidt til lokalavisa Raumnes, etter Schous utspill om å konkurranseutsette det norske togtilbudet, med Kongsvingerbanen som førsteprioritet.

Ønsker bedre Kongsvingerbane
Nes Venstre tok opp dette forslaget allerede i 2008, da vi fikk Borghild Tenden til å ta opp saken i Stortinget. Tenden, som den gang var nestleder i Stortingets samferdselskomité, spurte daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete om hun kunne tenke seg å konkurranseutsette Kongsvingerbanen. Navarsete stilte seg negativt til dette.

— Vi bare heier på Høyres ferske utspill. Vi har jobbet for en bedre Kongsvingerbane i flere år, sier Smidt til Raumnes.

Ny rapport
Bakgrunnen for Høyres utspill er rapporten “På sporet av konkurranse. Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen”.

I sammendraget konkluderer forfatterne av rapporten med at mange av målene med konkurranseutsetting av Gjøvikbanen er nådd. Konkurransen har gitt lavere kostnader, bedre tilbud, høyere passasjertall, bedre muligheter for offentlig styring, uten at ansattes arbeidsbetingelser er blitt forverret.

— Denne rapporten viser at det er mulig å skape en bedre bane gjennom denne typen tiltak. Konkurranseutsetting skjerper driften, og en tilsvarende positiv utvikling på Kongsvingerbanen vil føre til mer fornøyde kunder, sier Smidt.

Foreslår flere tiltak

Lokaltog ved Årnes stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

I tillegg til forslaget om konkurranseutsetting av Kongsvingerbanen, har Nes Venstre tidligere lagt frem forslag til en rekke andre tiltak som vil kunne bedre forholdene for reisende på Kongsvingerbanen. Disse kan du lese om her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**