Opprop fra Mossesamfunnet til Storting og Regjering

Dette oppropet er støttet av et samlet bystyre og av følgende lokale partier i Moss;
Ap, H, FrP, SV, V, KrF og Rødt. Vi oppfordrer hele regionen til å støtte opp om aksjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innbyggerne i Moss er for lengst lei av at sentrumsgatene skal brukes som europavei mellom E18 i Vestfold og E6 i Østfold. Trafikken på europaveiene har blitt lagt utenom andre byer og tettsteder eller lagt i tunnel de siste 10 årene. Men i Moss passerer den fortsatt tvers gjennom byen. Ca 1,5 millioner biler kjører årlig gjennom sentrumsgatene. Over 200.000 av kjøretøyene er tungtrafikk. Ulempene er store for Moss by og dens innbyggere med lange køer og miljøforurensning.

I tillegg har Moss by ventet i mer enn 15 år på omlegging/bygging av nytt dobbeltspor. En hel bydel ligger og forfaller i påvente av byggestart, kommunen har forskuttert ca 40 millioner i frikjøp av berørte eiendommer og industrien har investert ca 1,2 milliard. Samtidig er mer enn 300 boliger tillatt bebygd i tillit til at staten skulle følge opp sin forpliktelse. For å få løst fergetrafikken på en hensiktsmessig måte er det viktig at ny jernbanetrase er på plass.

Nå er tålmodigheten over!

Mosseborgerne krever nå at detaljplanleggingen av jernbanetraseen ferdigstilles snarest og at regjeringen straks iverksetter tiltak som medfører at fergetrafikken ledes utenom sentrumsgatene.

Underskrift

Foto: stock.xchng

Oppropet kan du signere på http://underskrift.no/vis.asp?kampanje=3154

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**