Venstre vil ikke bygge på Espa

Stange Venstre går imot å bygge ny skole på Espa når formannskapet behandler saken i dag. – Vi må tenke kvalitet, mener partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stange Venstre går imot å bygge ny skole på Espa når formannskapet behandler saken i dag. – Vi må tenke kvalitet, mener partiet.
ESPA: – Vi velger å ha fokuset på kvaliteten på skoletilbudet for ungene i denne saken, og velger derfor å stemme imot at det bygges en ny skole på Espa, sier gruppeleder Mirjam Engelsjord.
Hun viser til at det fra skolefaglig hold er sagt nei til en så liten skole, og at det ikke vil gi det beste læringsmiljøet for skolen.
– For oss vil læringsutbyttet være det aller viktigste. Det er vårt hovedanliggende, og det ønsker vi å være tydelige på. I tillegg er vi opptatt av sårbarheten i det sosiale miljøet. I dag er det helt ned i tre-fire elever på enkelte av årstrinnene.
– Men det er et faktum at Stenby skole har gode resultater, til tross for at den er en liten skole?
– Ja, vi er klar over at ikke alt er svart og hvitt. Men vi har fått klare anbefalinger fra dem som arbeider med skolefag i Stange kommune.
Et nei til å bygge ny skole på Espa innebærer at Stenby skoles elever flyttes over til Tangen skole.
– Hva mener Stange Venstre om Stenby barnehage?
– I denne omgangen har vi kun tatt stilling til det med skole. Barnehagen må ses i sammenhengen med den totale barnehagesituasjonen i Stange. Og her finnes det også en del private løsninger, sier Mirjam Engelsjord.
Administrasjonen har utredet to løsninger for skole på Espa. Det er samme type skole som i dag, og en 1-4-skole med de tre siste årstrinnene på Tangen skole. Et enstemmig driftsutvalg gikk sist uke inn for den første alternativet.

Arnt Olav Vel­ten, Hamar Arbeiderblad 28. april 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**