Innkalling til års- og nominasjonsmøte i Grorud Venstre

Torsdag 27. januar 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dato: Torsdag 27. januar 2011
Tid: Kl. 19.00 — 21.30
Sted: Ammerudgrenda 197 (hos Bodil Nordvik)

Last ned innkallingen til års- nominasjonsmøtet som pdf.

Saker:

ÅM 01/11 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Valg av møteleder, -referent, protokollunderskriver og tellekorps

ÅM 02/11 ÅRSMELDING
02/01 Behandling av styrets årsmelding for 2010

ÅM 03/11 VALG (Se valgkomitéens innstilling)
03/01 Valgkomiteens innstilling ved komiteens leder Anne-Karin Kjeldset
03/02 Valg av bydelslagsleder
03/03 Valg av bydelslagsnestleder
03/04 Valg styremedlemmer
03/05 Valg av varamedlemmer til styret
03/06 Valg av utsendinger til Oslo Venstres årsmøte
03/07 Antall kumulerte kandidater til Grorud Venstre Bydelsvalgliste
03/08 Valg av kandidater til Grorud Venstres bydelsutvalgsliste 2011-2015
03/09 Valg av lokal valgkomité 2012

ÅM 04/11 AKTUELLE POLITISKE SAKER
04/01 Presentasjon av programkomiteens førsteutkast til bydelsvalgprogram for Grorud Venstre 2011-2015, ved komiteens leder Lars Olav Fosse
04/02 Diskusjon av aktuelle politiske saker

ÅM 05/11 INNKOMNE FORSLAG
05/01 Behandling av innkommende forslag. Forslag til politiske uttalelser og endringsforslag til Oslo Venstres programutkast sendes til bydelslaget innen fredag 21. januar kl. 12.00. Innkommende forslag sendes til e-post jj[email protected] og blir ettersendt medlemmene på e-post!

ÅM 06/11 AVSLUTNING

Vennligst gi beskjed om du kommer eller ikke til bydelslagsleder Jon Julius Sandal på telefon/sms 452 08 928 eller e-post [email protected]

Jon Julius Sandal /s/
Bydelslagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**