Kommentar: Prioriter innholdet i skolen høyere

Venstres Svein Abrahamsen har et innlegg om manglende satsing på innhold i Haugesundskolen i Haugesunds Avis den 13. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les hele innlegget her:

Skolen: Prioriter innholdet høyere

I kronikken "Skolesatsing av dimensjoner" den 3. januar viser ordfører Petter Steen jr. til et løft når det gjelder investeringer i skolebygg i kommunen.

Haugesund kommune har forsømt vedlikeholdet av skolebyggene i en årrekke. Venstre er derfor glad for at flertallspartiene H, FrP og KrF har bevilget midler til helt nødvendig rehabilitering og utbygging av skolebygg. Et godt fysisk arbeidsmiljø er viktig for elevenes helse, trivsel og læring.

Det er imidlertid, som ordføreren skriver, undervisningen som skjer inne i byggene som er det absolutt viktigste. Her finner vi dessverre ingen satsing av dimensjoner fra flertallskonstellasjonen.

Elevene i Haugesund gjør det verken bedre eller verre enn landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene. Vi bør imidlertid ha større ambisjoner for Haugesundskolen enn dette. Flertallspartiene har da også vedtatt at Haugesundskolens resultater skal være blant de beste sammenlignet med lignende kommuner.

Flertallet har imidlertid ikke fulgt opp ambisjonene med nødvendige bevilgninger, snarere tvert i mot. H, FrP og KrF har dessverre valgt å kutte millionbeløp i skolebudsjettet i de kommende årene, mot Venstres stemmer.

Venstre mener at skolen bør være førsteprioritet i Haugesund – ikke bare i ord, men også i handling. Vi vil derfor ha en skolesatsing av virkelige dimensjoner i kommende valgperiode, hvor innholdet i skolen prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**