Umenneskelig rødgrønn asylpolitikk rammer Amelie

Forfatteren Maria Amelie som av Ny Tid ble kåret til årets nordmann ble igår kveld pågrepet av politiet. Papirløse Maria Amelie har levd ulovlig i Norge siden 2003. Helge Solum Larsen reagerer sterkt på arrestasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les uttalelsen fra Venstres landsstyre om papirløse: Papirløses rettigheter må avklares og styrkes

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

– Dette er resultatet av asylpraksisen til en umenneskelig rødgrønn regjering som jeg ikke kan fatte at SV lenger ønsker å være en del av, sier første nestleder i Venstre Helge Solum Larsen som har truffet Amelie en rekke ganger.

Rettigheter må avklares og styrkes
Amelie var på Stortinget i slutten av november og fortalte sin historie da de papirløses situasjon ble belyst i en høring Solum Larsen var med å ta initativ til.

-Det var umulig å ikke bli berørt når Amelie snakket om drømmen om å få leve et normalt liv og betale skatt. Amelie er et symbol for den umennskelige politikken som føres, sier Solum Larsen.

– Papirløse er i dag i stor grad rettsløse. Deres rettigheter må avklares og styrkes. Det har Venstre foreslått og det kunne regjeringen ha gjort noe med. I stedet ser vi at regjeringen bruker kreftene helt feil ting når den i stedet lar politiet slå ned på mennesker som Amelie, sier Solum Larsen.

Kynisk politikk
Svært mange europesiske land har ordninger for mennesker i denne situasjonen, mens Norge pratiserer en kynisk politikk.

– Maria Amelie kom til Norge som barn. Barn velger ikke sin egen skjebne, sier Solum Larsen.

Det er viktig å gjennomgå praksis når det gjelder omgjøring av avslag på opphold på humanitært grunnlag og det bør spesifiseres i lovteksten at utlendingers botid i riket kan være et relevant hensyn i vurderingen av opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

Venstre er glad for at det etter forskriftsendringen som trådte i kraft 1. juni 2007 er mulig å gi oppholdstillatelse for personer som ikke har utsikter til retur. I de tilfellene der en papirløs er ureturnerbar, finnes det i dag hjemmel for å gi oppholdstillatelse (utlendingsloven § 38, jf utlendingsforskriften § 8-7). Venstre er konstaterer at vilkårene for opphold etter denne forskriften er for strenge og at hjemmelen derfor ikke benyttes i praksis.

– Venstre vil derfor lempe på muligheten for å gi opphold når personen viser seg å være ureturnerbar. Dette må gjøres gjennom en regularisering( gjøre en person ordinær) der personen kan få opphold etter fem år når det ikke er tvil om identitet og det ikke i mellomtiden er framkommet annet grunnlag for utvisning, sier Solum Larsen.

Barnas rettigheter må bedres
– Venstre er særlig bekymret over alle barna som lever ulovlig i Norge. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn under vurderingen av opphold på humanitært grunnlag, sier Solum Larsen.

Dette må også gjelde de barna som har oppholdt seg i riket uten gyldig oppholdstillatelse og som søker om omgjøring på humanitært grunnlag. Hensynet til barnets beste i flere saker er så tungtveiende at det ikke kan være adgang til å legge avgjørende vekt på såkalte innvandringsregulerende hensyn. Stortinget har allerede uttrykt ønske om dette og Venstre er bekymret over at dette ikke følges opp i praksis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**