Vellykket årsmøte og nominasjonsmøte i Hamar Venstre!

Hamar Venstre avholdt mandag 24. januar nominasjonsmøte i Hamar rådhus. Mete Willas i nominasjonsnemnda for Hamar Venstre sa seg godt fornøyd med resultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Listen til kommunevalget har god spredning i kjønn og alder og mange unge har vist sin interesse for partiet. Det er utrolig spennende at så mange dyktige og politisk interesserte vil kaste seg inn i politikken med ønske om å gjøre Hamar til et godt sted å bo.
Det er mange av de nye som har meldt seg inn i Venstre fordi de er opptatt av miljøsaker.
Blant annet er de veldig opptatt av at en ny jernbanetrasé gjennom Hamar ikke må ødelegge strandsonen vår, og at E6 bør legges i tunnel for å spare det Ramsar-fredede våtmarksområdet.
Nominasjonsmøtet valgte å kumulere de to første på lista, Stein Frøysang og Live Giset.
Det er stor optimisme i Hamar Venstre før kommunvalget og vi har fått mange nye medlemmer.
Hamar Venstre er vertskap for fylkesårsmøtet for Hedmark Venstre 12. – 13. februar.
1 Stein Frøysang Falkvn. 1 2323 Ingeberg 1954
2 Live Giset Furubergvn. 171 c 2316 Hamar 1958

3 Alf B. Nergaard Aschim Pirilsvegen 13 2319 Hamar 1971
4 Sjur Skjævesland Olsrudvegen 115 2322 Ridabu 1961
5 Andreas Skjæret Vikerkollveien 60 2320 Furnes 1990
6 Magnus Holmern Kåtorpgrenda 40 a 2322 Ridabu 1973
7 Erik Aares Bekkelivegen 10 2315 Hamar 1953
8 Kristin Reithaug Ajerhagan 66 2319 Hamar 1961
9 Hans Arnseth Holtmyra 16 2324 Vang 1936
10 Lars Arild Myhr Andevegen 10 2323 Ingeberg 1970
11 Kristin Tovseth Elias Hofg. gate 6A 2318 Hamar 1969
12 Michael Naas Jacobsen Blåklokkevegen 2 2322 Ridabu 1986
13 Hilde Gustava Ovesen Myrv. 61 2322 Ridabu 1970
14 Martin Sæta Skogstjernevegen 28 2322 Ridabu 1979
15 Heidi Syverstad Lundvn. 17 2316 Hamar 1965
16 Per Walter Tynæs Bispegt. 15 B 2315 Hamar 1961
17 Mari Færevaag Furnesvegen 164 2318 Hamar 1975
18 Espen Marius Lie Strandgata 55 2317 Hamar 1970
19 Ina T. L. Bakken Kappvegen 160 2322 Ridabu 1987
20 Trond Aspeland Nordre Graner 21 A 2322 Ridabu 1969
21 Kjersti F. Hennes Andresbakken 10 2323 Ingeberg 1964
22 Nils Christian Faaberg Svegutua 80 2322 Ridabu 1965
23 Inger Johanne Willas Lyren 19 B 2316 Hamar 1949
24 Ole C. Holager Lund Delfinen 2315 Hamar 1980
25 Unni Toven Krystallvegen 4 2322 Ridabu 1937
26 Per Olav Sanner Gerhard Munth. gt. 37 2318 Hamar 1972
27 Gunilla Odberg Torggaten 145 A 2317 Hamar 1940
28 Hans Petter Hanssen Krystallvegen 4 2322 Ridabu 1935
29 Torleiv Georg Sverdrup H.Håkonsensgt.24 2316 Hamar 1959
30 Ingrid Morken Bispegt. 2315 Hamar 1942
31 Chris W. Castberg Nordkronen 9 2315 Hamar 1941
32 Anne Karin Mikkelsen Kr. Bakkensv. 19 A 2315 Hamar 1963
33 Harald B. Pettersen Furubergv. 69 2315 Hamar 1938
34 Mete Willas Lyren 19 2316 Hamar 1941
35 Helge B. Andresen Holsetgt. 13 2317 Hamar 1935
36 Kirsti Kristoffersen, Store Prestrud veg 49, 2315 Hamar, 1951
37 Dag Riise, Storhamargt. 126, 2315 Hamar, 1932
Det ble også avholdt årsmøte i Hamar Venstre mandag 24. januar. Mer informasjon om årsmøtet vil følge her, om kort tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**