Interpellasjon fra Ringnes

Hvilke rutiner og forebyggende tiltak har Stange kommune for å hindre at det blir begått overgrep mot psykisk utviklingshemmede som mottar tjenester fra kommunen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dagbladet hadde nylig flere oppslag om at mange psykisk utviklingshemmede har stor risiko for å bli misbrukt seksuelt. Dagbladet har gjennomgått 14 overgrepssaker hvor psykisk utviklingshemmede er misbrukt og konkluderer med at det er til dels svært høy risiko for at nettopp disse menneskene blir utnyttet seksuelt. I en konkret sak i Lyngdal i høst ble en ansatt i kommunen dømt til 9 måneders ubetinget fengsel og også fradømt retten til å jobbe med psykisk utviklingshemmede for alltid. Under rettsaken kom det fram at kommunen manglet en spesifikk instruks for varsling av overgrep.
Hvilke rutiner og forebyggende tiltak har Stange kommune for å hindre at det blir begått overgrep mot psykisk utviklingshemmede som mottar tjenester fra kommunen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**