Årsmøte 31.01.11

Haugesund Venstre har årsmøte mandag 31. januar 2011 kl 1800.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møtet finner sted i Strandgata 41.

I tillegg til de vanlige årsmøtesaken, vil vi behandle utkast til fylkesvalgprogram. Utkastet skal endelig vedtas på fylkesårsmøtet 5. og 6. februar.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet i 2010
4. Årsmelding for Haugesund Venstre 2010
5. Godkjenning av regnskap for 2010
6. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2011
7. Årsmelding fra bystyregruppa
8. Valg
9. Supplering av lokalvalgliste
10. Politiske uttalelser
11. Fylkestingprogram
12. Eventuelt

Enkel beverting.

Velkommen!

Styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**