Årsmøtets innstilling til nominasjonsmøtet

Årsmøtets innstilling sammenfaller i stor grad med nominasjonskomiteens forslag, med to unntak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Personen som sto på sjette plass på nominasjonskomiteens forslag til valgliste, har ikke bekreftet om hun ønsker plassering på listen. Årsmøtet valgte derfor å flytte Ann Kristin Weng Lundberg opp på sjette plass, mens nytt navn på listen, Lars Erik Mobæk, er foreslått på fjortende plass.

Årsmøtet foreslår å gi stemmetillegg til de tre øverste plassene på lista. Dette gjelder Øystein Smidt, Sesselja Bigseth og Åse Birgitte Skjærli.

Jorid Myrseth, tidligere leder av Nes Venstre, har fått hedersplassen sist på lista.

1 Øystein Smidt, ÅRNES
2 Sesselja Bigseth, ÅRNES
3 Åse Birgitte Skjærli, HØIE

4 Håvard Aksnes, NESKOLLEN
5 Roahr Jensen, ÅRNES
6 Ann Kristin Weng Lundberg, ØSTGÅRD
7 Stig Løkke-Sørensen, AULI
8 Hans Østvold, ÅRNES
9 Helene Smedsrud, FENSTAD
10 Tom Fidje, HUSMO
11 Hilde Schjerven, ÅRNES
12 Bent Dehli, ÅRNES
13 Anders Gulden Olstad, AULI
14 Lars Eirik Mobæk, ÅRNES
15 Helge Tommelstad, ÅRNES
16 Ingrid Anne Haugnæss, ÅRNES
17 Hans Erik Weng , ÅRNES
18 Rigmor Granmo, FENSTAD
19 Alan Nicholson, ØSTGÅRD
20 Bengt Haugnæss, ÅRNES
21 Jorun Smidt, ÅRNES
22 Kjersti Lunde Jensen, ÅRNES
23 Thor Grindhaug, VORMSUND
24 Kari Malin, ÅRNES
25 Pål Rønnevig, HUSMO
26 Ane Helth Sveen, ØSTGÅRD
27 Patrick Hamnøy, AULI
28 Åsne Engene, ÅRNES
29 Fredrick Andre Blikeng, AULI
30 Olav Sjøstrøm, BODDING
31 Cecilie Malin, ÅRNES
32 Ilkay Sahin, FJELLFOTEN
33 Wilhelm Bøe, ÅRNES
34 Yngve Lohne, HØIE
35 Jorid Myrseth, ÅRNES

Den endelige valglisten avgjøres på Nes Venstres nominasjonsmøte 21. februar. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**