Venstre vil fjerne fartsputene

Venstre vil fjerne fartsputene som er satt opp flere steder i Kirkegata. I kommunestyret 27. januar vil kommunestyrerepresentant Karl M. Buchholdt foreslå at Levanger kommune, i samarbeid med Statens Vegvesen og politiet, utarbeider en annen strategi enn fartsputer for å ivareta trafikksikkerheten i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Blant tiltakene Venstre foreslår er opphevelse av forkjørsvei i sentrum og bedre skilting ved innfartsveiene til byen, sier Buchholdt. Venstre ønsker også fortgang i arbeidet med en avlastningsveg langs Levangerelva og økt kapasitet mellom sentrum og Nesset.

Fartsputene som er satt opp i Kirkegata har kommet i stedet for fartshumper, som går over vegens fulle bredde, for ikke å hindre utrykningskjøretøy, busser og vogntog. Disse kjøretøyene har så bred hjulbredde at de uhindret kan passere over fartsputene, mens ordinære privatbiler må sette ned farten for å kjøre over fartsputene.

-Privatbiler har også et annet alternativ, nemlig å kjøre mellom fartsputene. Selv om både politi og vegvesen sier at dette er ulovlig, er det en naturlig konsekvens av situasjonen at dette blir gjort. Fartsputene har dermed ført til et uønsket kjøremønster som ikke gir den tiltenkte effekten, sier Buchholdt.

To ganger er det blitt satt opp midtdelere for å få bilister til å respektere fartsputene, men disse er blitt fjernet. -Kjøring mellom trafikkputene gir trafikkfarlige situasjoner, sier Buchholdt, som mener at Levanger kommune må tenke nytt for å redusere trafikken og bedre trafikksikkerheten i Kirkegata. -Vår nabokommune i sør, Stjørdal, har ikke forkjørsveg i sentrum. Dette burde vært prøvd ut i Levanger også. Da må alle bilistene ta hensyn til trafikken i hvert kryss, sier Buchholdt.

Venstre foreslår også bedre skilting ved innfartsveiene til Levanger by for å redusere gjennomfarten i sentrum. -Det kan settes opp skilt ved Mulekrysset, Okkenhaugkrysset og Braneskrysset (Halsan) for å dirigere unødvendig trafikk utenom byen. Nordgående trafikk som skal til Røstad og Trekanten kan for eksempel kjøre av på Heir i stedet for å ta av på Halsan, sier Buchholdt. -Sammen med skilting til sykehuset kan sørgående trafikk dirrigeres videre langs E6 fra Mulekrysset til Halsankyrsset. Dette er tiltak som vil føre til mindre gjennomfart i sentrum, og er langt bedre enn fartsputer, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**