Fra naturmangfold til Nes Arena

Årsmøtet har godkjent årsmeldingen for 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


2010 var preget av saker som naturmangfoldåret, bedriftskampanje, historieskriving og Nes Arena.

Du kan lese mer om dette i årsmeldingen for 2010. Den ligger nå tilgjengelig under Årsmeldinger i kolonnen til venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**